MYOFASCIALE THERAPIE

myofasciale therapie

Patiënten die pijn hebben door het verkeerd functioneren van spieren kunnen verholpen worden met Myofasciale Therapie. In deze spier ontwikkelen er zich triggerpoints (pijnpunten), deze voelen hard aan en veroorzaken pijn op specifieke lokalisaties en in uitstralingszones. Via gericht onderzoek wordt nagegaan welke spieren verkeerd functioneren.

Deze triggerpunten worden met dry needling behandeld. Met een fijne naald worden de triggerpoints aangeprikt. Op die manier zal de spier zich ontspannen en zal de circulatie op die plaats gestimuleerd worden. Aanvullend wordt er op de betrokken spieren warmte en stretching toegepast.

Wat kun je zelf doen na een dry needling behandeling?

  • Warmte: hou de behandelde regio meteen na de behandeling warm door middel van een warmtekussen. Dit zorgt voor een betere doorbloeding en een sneller herstel.
  • Rust: minimaal 1½ dag rustig aan met belasten. Te veel en te snel belasten kan het herstel vertragen.
  • Stretching: rek de behandelde spieren regelmatig.
  • Vocht: drink voldoende water. Dit helpt bij de afvoer van afvalstoffen.

contacteer Jan of Silke